KORYUBUGEI BUJUTSU BUDO

KORYUBUGEI BUJUTSU BUDO

ΓΕΝΙΚΑ

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ιαπωνικών Πολεμικών Τεχνών (Hellenic Koryu Bugei Association-HEKOBA) διαμορφώνει ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαιδεύσεως για τα μέλη του το οποίο καλύπτει τα παρακάτω πεδία:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι εκπαιδεύσεις προβλέπονται μέσα από ένα συγκεκριμένο, πολύ-επίπεδο και διαρκώς ελεγχόμενο προγραμματισμό ενώ τυχόν διαφοροποιήσεις στην εκπαίδευση έχουν προηγουμένως υποστεί λεπτομερή έλεγχο σε συνεργασία με Αρχές Ιαπωνικών Πολεμικών Τεχνών καθώς και κορυφαίους Ιάπωνες δασκάλους με τους οποίους διατηρείται στενή συνεργασία.

Ενδεικτικά αναφέρονται για το aiki-jῡjutsu και jῡjutsu εκπαιδεύσεις, μελέτη και συνεργασίες μέσα από τον χώρο του Daitō-Ryū (κατά κύριο λόγο), αλλά και από το Yanagi-Ryu κ.α ενώ η εποπτεία ανήκει στην Dai-Nippon Butoku-Kai

Όσον αφορά στις εκπαιδεύσεις του iai, μελέτη και συνεργασίες με την Dai Nippon Butoku Kai/DNBK και την Koden Nippon Fushi Musokai.

Το σύστημα βαθμών των διαφόρων ζωνών που προβλέπεται ακολουθεί τον γενικό κανόνα των kyu για βαθμούς κάτω της μαύρη ζώνης και ο κανόνας των dan για τα μεγαλύτερα επίπεδα.

«Οι κλάδοι οι οποίοι καλλιεργούν και αναπτύσσουν τις πολεμικές τέχνες στην Ιαπωνία είναι:

–  Ο κλάδος kobudō (ή των κλασικών πολεμικών τεχνών) που περιλαμβάνει εκείνες τις πολεμικές τέχνες που έχουν μακρά παράδοση και συνδέονται άμεσα με τον Κώδικα Bushido και την εποχή των samurai

–  Ο κλάδος του αθλητικού budō (gendai budō) ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες μορφές των πολεμικών τεχνών και μαχητικών αθλημάτων.

Μέσα από τα χρόνια των πολέμων στην Ιαπωνία, αναπτύχθηκε ένας μεγάλος αριθμός διαφόρων πολεμικών τεχνών όπως jῡjutsu, kenjutsu, sōjutsu, naginatajutsu, kyῡjutsu, bōjutsu, hanbōjutsu, shurikenjutsu, torinawajutsu και ninjutsu.

Όλες αυτές συγκροτούν το bugei jῡhappan («οι 18 πολεμικές τέχνες») και διδάσκονται είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό για να διαμορφώνουν ένα πλήρες σύστημα.  Μέσα σε αυτές τις 18 πολεμικές τέχνες εμπλέκονται και άλλες μορφές πολεμικών τεχνών (ryῡgi) και αυτές διδάσκονται σε παραδοσιακές σχολές (ryῡha) πολλές από τις οποίες υπάρχουν ακόμη και σήμερα.

Μερικές τεχνικές kobudō βασίζονται σε εμπειρίες πραγματικής μάχης ενώ άλλες στις φιλοσοφικές τάσεις της Ανατολής. Το kobudō επίσης δίνει μεγάλη σημασία στα θέματα εθιμοτυπίας, των τύπων, της συμπεριφοράς και των τελετών που διατηρούνται προσεκτικά μέσα σε κάθε ryῡha. Οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν τις σωματικές και πνευματικές ικανότητες και οφείλουν να κρατήσουν την τέχνη μέσα στην «οικογένεια». Αυτή η παράδοση διατηρήθηκε για εκατοντάδες χρόνια. Οι μαθητές που έφτασαν σε υψηλό επίπεδο  γνώσης στην τεχνική αλλά και στην φιλοσοφική πλευρά του ryῡha παρελάμβαναν την σχετική άδεια από τον Αρχηγό το menkyo-kaiden που ήταν η άδεια πλήρους μετάδοσης των υψηλών γνώσεων της «οικογένειας». Η άδεια αυτή δίδονταν υπό την μορφή πάπυρου (makimono). Ένα ryῡha έχει έναν μόνο soke (Κεφαλή της Σχολής) αλλά μπορεί να έχει αρκετούς shihanke ή shihan (μαθητές του soke που και οι ίδιοι τους έχουν φθάσει το υψηλό επίπεδο γνώσης και έχουν αναλάβει με τη σειρά τους άλλους μαθητές).

Στον χώρο του gendai budō περιλαμβάνει τα: jῡdō, kendō,  naginatadō, karatedō, aikidō, shorinji kenpō και jukendō.

Το σύστημα βαθμών που ακολουθείται σε αυτή την κατηγορία είναι αυτό που εισήγαγε πρώτος ο ιδρυτής του Jigorō Kanō και βασίζεται στα kyu και στα dan.

Η βασική διαφορά μεταξύ των τεχνών στο gendai budō και αυτών στο kobudō είναι ότι στο δεύτερο χρησιμοποιείται το σύστημα των menkyo και οι άδειες δίδονται από τους δασκάλους στους μαθητές υπό την μορφή makimono.

Τα επίπεδα γνώσης είναι:

-shoden (βασικό επίπεδο γνώσης),

-chῡden(ενδιάμεσο επίπεδο γνώσης),

-okuden (υψηλό επίπεδο γνώσης καθηγητού)

-kaiden (βαθιά γνώση και σοφία).

Ο μαθητής που θα περάσει μέσα από όλα αυτά τα στάδια με επιτυχία τιμάται με menkyo-kaiden. Οι απόγονοι αυτού που φέρει το menkyo-kaiden ανεξάρτητα εάν έχουν σχέση αίματος με αυτόν ή όχι, μπορούν να τον διαδεχθούν στην παράδοση με την προϋπόθεση ότι θα έχουν επιτύχει το υψηλό επίπεδο γνώσης όλων των πρακτικών και φιλοσοφικών διδασκαλιών/εννοιών.

Στα  gendai budō οι βαθμοί ξεκινούν από το shodan (1 dan) και φθάνουν έως το kyudan (9 dan).

Επί πλέον αυτών προβλέπονται οι τίτλοι renshi (υψηλή βαθμίδα), kyoshi (δεύτερη υψηλή βαθμίδα), hanshi (υψηλότερη βαθμίδα). Οι βαθμοί και οι τίτλοι αποδίδονται μόνο στο συγκεκριμένο πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις για την προαγωγή. Δεν είναι όμως δυνατόν να περάσουν στους απογόνους ούτε και με προϋποθέσεις».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *