Aiki-jūjutsu/ Aiki-būdo

Aiki-jujūtsu/ Aiki-Būdo

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ Aiki-jujūtsu/ Aiki-Būdo

Ο Σύνδεσμος συνεργάζεται (κύρια) με την Dai-Nippon Butoku-Kai την οποία και εκπροσωπεί στην Ελλάδα επί θεμάτων aiki-jujutsu. Διατηρεί όμως στενή συνεργασία και με άλλες Ιαπωνικές αρχές παραδοσιακών budo παραλαμβάνοντας έτσι γνώση και εμπειρίες τις οποίες διαβιβάζει στα μέλη του στα πλαίσια του ετήσιου κύκλου εκπαίδευσης.

Η διαρκής βελτίωση και κατάρτιση του προσωπικού του Συνδέσμου αποτελεί βασικό άξονα σχεδιασμού πάνω στον οποίο διαμορφώνεται το ετήσιο πρόγραμμα εκπαιδεύσεως όλων των συνεργαζόμενων συλλόγων.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ DAITO-RYU AIKI-JUJUTSU

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ aikido και aiki-jujutsu;

Για μερικούς οι διαφορές δεν είναι σημαντικές. Όμως αν και το γενικό πλάνο είναι το ίδιο εντούτοις υφίστανται θεμελιώδεις διαφορές οι οποίες σχετίζονται κυρίως με την αντίληψη της συμπλοκής και φυσικά το επιθυμητό αποτέλεσμα. Να σημειωθεί εδώ όμως ότι σε όλες τις τεχνικές υπάρχει έντονο το στοιχείο των έξι (6) βασικών αρχών του aiki με το στοιχείο “rei” να παίζει πρωτεύοντα ρόλο.

Ποιες οι τεχνικές διαφορές μεταξύ aikido και aiki-jujutsu;

Στην πρώτη κατηγορία τεχνικών στο Aiki-jujutsu αυτό που εμείς αποκαλούμε ikkajo συμπεριλαμβάνονται τριάντα (30) τεχνικές. Δέκα (10) εξ αυτών εκτελούνται με τους ασκούμενους σε όρθια θέση (tachiai), δέκα (10) με τους ασκούμενους σε γονατιστή θέση (idori), πέντε (5) με τον επιτιθέμενο όρθιο και τον αμυνόμενο σε γονατιστή θέση  (hanza handachi) και πέντε (5) τεχνικές με τον επιτιθέμενο να κινείται πίσω από τον αμυνόμενο ο οποίος είναι και πάλι σε γονατιστή θέση (ushirodori). Η άριστη γνώση όλου του ikkajo αποτελεί βασικό κριτήριο (αλλά όχι και το μοναδικό) για το επίπεδο του shodan.

Η πρώτη κατά σειρά τεχνική από την κατηγορία tachiai λέγεται ippondori και θεωρείται ως δύσκολη αλλά θεμελιώδης τεχνική. Πιστεύεται ότι το ippondori τροφοδότησε τη δημιουργία του ikkyo στο aikido και συνδέεται με τεχνικές όπως το shomenuchi ikkyo, το katatedori ikkyo, το ryotedori ikkyo, κα.  Παρά το γεγονός ότι το ikkajo αποτελείται από 30 τεχνικές εντούτοις μόνο το ippondori μετατράπηκε σε ikkyo στο aikido.

Σε συνέχεια αυτών, το nikkajo περιέχει επίσης τριάντα (30) τεχνικές και μόνο η πρώτη μετατράπηκε σε nikkyo στο aikido και χρησιμοποιείται. Το ίδιο ισχεύει και για το sankajo και το sankyo. Το yonkajo περιέχει δεκαπέντε (15) τεχνικές και η πρώτη κατά σειρά τροφοδότησε την δημιουργία του yonkyo , ενώ το gokajo περιέχει δεκατρείς (13) τεχνικές και μόνο η μία τροφοδότησε τη δημιουργία του gokyo στο aikido.

Έτσι συγκεντρώνεται ο συνολικός αριθμός των 118 τεχνικών οι οποίες διαμορφώνουν το hiden mokuroku από τις οποίες μόνο οι πέντε (5) περιέχονται στο aikido.

Ποια είναι η σημαντική διαφορά του Daito-Ryu Aiki-Jujtsu

Η σημαντική διαφορά του Daito-Ryu Aiki-Jujutsu σε σχέση με το aikido αλλά και τα άλλα παραδοσιακά jujutsu, είναι ότι στο Daito-Ryu το ζητούμενο είναι η ανάληψη δράσης την στιγμή ακριβώς πριν την πλήρη επαφή/εφαρμογή της τεχνικής του αντιπάλου.

Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να εφαρμοστεί το aiki σε όλη του τη διάσταση και να καταφέρουμε έτσι να αιχμαλωτίσουμε την ισορροπία του αντιπάλου. Εάν αφεθεί ο επιτιθέμενος να εφαρμόσει ανενόχλητος την τεχνική του (είτε με χτύπημα είτε με αρπαγή) τότε ίσως να είναι αργά. Το Daito-Ryu Aiki-Jujutsu βασίζεται στη διείσδυση την στιγμή ακριβώς της αδυναμίας του επιτιθέμενου.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η εφαρμογή του atemi σε κάθε τεχνική ως μέρους της εφαρμογής του aiki.

Πως μπορεί να οριστεί το aiki;

Το “aiki” θα μπορούσε να αποδοθεί ως η “εναρμονισμένη ενέργεια” και είναι κεντρική ιδέα τόσο στο Daito-Ryu όσο και στο aikido. Αναφορές στην ιδέα του “aiki” συναντούμε ακόμα και μέσα από τα κείμενα του kojiki (Το Χρονικό των Αρχαίων Πραγμάτων).

Η κεντρική ιδέα του ki είναι γνωστή και στους Κινέζους οι οποίοι το αποκαλούν ch’i ή qi. Όλοι οι πολιτισμοί έχουν αποδώσει στην ιδέα αυτή ιδιαίτερη σημασία καθότι μέσα από αυτή πηγάζει η ενέργεια (Οι Ρωμαίοι το αποκαλούσαν ως αύρα, οι Ινδοί ως πράνα, κα).

Η ικανότητα της κατανόησης όλων των εκφάνσεων του ki σε οποιαδήποτε μορφή αυτό εμφανίζεται στη ζωή, και ο έλεγχος του είναι το ζητούμενο από τους μεγάλους Δασκάλους.

Το ki υπάρχει εσωτερικά και εξωτερικά από κάθε ενέργεια ή πράξη. Δίχως ki τίποτα δεν μπορεί να αποδοθεί στην σωστή διάσταση.

Και μετά την ολοκλήρωση του hiden mokuroku;

Μετά την ολοκλήρωση των 118 τεχνικών του hiden mokuroku εισερχόμαστε πλέον στο επόμενο επίπεδο που χαρακτηρίζει αυτό που καλούμε aiki-no-jutsu.

Το επίπεδο αυτό περιλαμβάνει πενήντα τρεις (53) τεχνικές οι οποίες οδηγούν στο επίπεδο kaiden.

Ποια η διαφορά στο Daito-Ryu Jujutsu, Daito-Ryu Aiki-Jujutsu & Daito-Ryu Aiki-no-jutsu;

Όπως προαναφέρθηκε, το jujūtsu βασίζεται περισσότερο στην εφαρμογή atemi και φυσικής δύναμης/ανατροπής/ενέργειας.

Το Aiki-jujūtsu βασίζεται στην εφαρμογή του atemi και της συγχρονισμένης κίνησης/εφαρμογής του aiki ενώ το aiki-no-jūtsu κινείται στον ίδιο άξονα μόνο που εδώ το atemi δίνει τη θέση του σιγά-σιγά στην εφαρμογή και έλεγχο περισσότερο του aiki.

Εάν προσπαθούσαμε να οριοθετήσουμε τις παραπάνω τεχνικές σε σχέση με την εξέλιξη της γνώσης ενός εκπαιδευόμενου, θα λέγαμε ότι το jujūtsu  αναφέρεται στη νεότητα όπου η ορμή και η φυσική δύναμη χαρακτηρίζει τον μαθητή. Ακολουθεί το Aiki-jujūtsu στο οποίο ο μαθητής έχει ανακαλύψει πλέον τις δυνατότητες που του δίνει η “γνώση της εξελικτικής κίνησης/αντίδρασης” και τέλος φθάνουμε στο aiki-no-jūtsu όπου η γνώση αγγίζει τα υψηλότερα όρια.

ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Kyoju-dairi

Υψηλόβαθμος εκπαιδευτής ο οποίος εκπροσωπεί τον SOKE σε άλλες σχολές, συναντήσεις, και παρέχει εκπαίδευση “εις το όνομά του”.

Soke-dairi

Υψηλόβαθμος εκπαιδευτής ο οποίος είναι επωμισμένος με τις ευθύνες του soke στα θέματα της εκπαίδευσης όπως ο kyoju dairi αλλά επί πλέον δρα εις το όνομα του soke και σε διοικητικό επίπεδο.

Shibucho

Υψηλόβαθμος επικεφαλής εκπαιδευτής ο οποίος έχει την αρμοδιότητα να διδάσκει εντός των dojo του κλάδου του (στην ίδια χώρα) υπό την αιγίδα του Αρχηγείου (Hombu cho). Ο shibucho ενός συγκεκριμένου κλάδου δεν μπορεί να μεταβεί σε άλλο κλάδο και να διδάξει κάτι που ο kyoju-dairi δύναται να κάνει.

Goshinyo-no-te

Ειδική γνώση όλων των τεχνικών αυτοάμυνας/ελέγχου ενός συγκεκριμένου συστήματος η γνώση των οποίων μεταξύ όλων των άλλων, απαιτείται από κάποιον υψηλόβαθμο προκειμένου να του απονεμηθεί ο τίτλος kyoju-dairi.

Menkyo-kaiden

Η υψηλότερη διαπίστευση/τίτλος που δίδεται σε εκπαιδευτή βεβαιώνοντας έτσι ότι όλη η γνώση της τέχνης της “οικογένειας” έχει παραδοθεί στον κάτοχο του τίτλου.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο επίπεδο hiden mokuroku περιέχονται 118 τεχνικές. Στο επίπεδο kaishaku-soden περιέχονται 477 τεχνικές ενώ στο επίπεδο menkyo-kaiden περιέχονται ακόμα 88 τεχνικές. Βέβαια μεταξύ των επιπέδων αυτών εμπεριέχονται και άλλες επί μέρους κατηγορίες τεχνικών και επιπέδων καθιστώντας την μεταπήδηση από το ένα στάδιο στο άλλο μία πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση.

Hombu-dojo

Το κεντρικό dojo “Αρχηγείο” συγκεκριμένης “οικογένειας” ryugi ή ryuha

Hiden mokuroku

Η πρώτη κατά σειρά ομάδα τεχνικών στο Daito-Ryu η οποία περιλαμβάνει 118 τεχνικές κατανεμημένες στα ikkajo, nikajo, sankajo, yonkajo & gokajo. Η γνώση του hiden mokuroku είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή στο επίπεδο shodan.

πηγές: “Daito ryu Aiki Jujutsu, Hiden Mokoroku”, εκδόσεις “aikidojournal”

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AIKI-JUJUTSU AIKI-BUDO

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Takeda Sokaku senseiΟ Takeda Sokaku sensei αποτέλεσε αναμφίβολα το πρόσωπο που σημάδεψε τον χώρο των Ιαπωνικών παραδοσιακών πολεμικών τεχνών στον προηγούμενο αιώνα. Ήταν αυτός που έκανε ευρέως γνωστό τον όρο “Daito-Ryu Aiki-Jujutsu” ενώ παράλληλα η διδασκαλία του πάνω στις πολεμικές τεχνικές ήταν αυτές που οδήγησαν αργότερα πολλούς μαθητές του στην διαμόρφωση αρκετών και διαφορετικών μορφών πολεμικών τεχνών μερικές από τις οποίες διασώζονται μέχρι σήμερα και μερικές όχι.

Πολλοί από τους συνεχιστές του διατήρησαν αρκετά στοιχεία της διδασκαλίας τους, άλλοι πάλι διαφοροποίησαν το μεγαλύτερο μέρος αυτής. Ο γιος του Sokaku, πατέρα του λαμβάνοντας υπόψη τις σημειώσεις που κρατήθηκαν από τους βοηθούς/γραμματείς του Sokaku και από προφορικές πληροφορίες που έδωσε ο ίδιος, κατέγραψε όλους όσους μαθήτευσαν δίπλα στον πατέρα του και έτσι πλέον η αλήθεια μπορεί να βρεθεί ανά πάσα στιγμή για όποιον ισχυρίζεται ότι υπήρξε μαθητής του Takeda Sokaku.

Ο Tokimune Takeda SOKE γεννήθηκε στις 6 Οκτ 1916 στην επαρχία Yubetsu. Ήταν ο πρώτο υιός του Sokaku sensei από τον τρίτο γάμο του με την Sue (ο Sokaku είχε άλλους δύο γιους από τους δύο προηγούμενους γάμους του).  Από μικρή ηλικία ανατράφηκε με έναν πάρα πολύ αυστηρό τρόπο από τον πατέρα του. Τα παιδικά του χρόνια πέρασε στην επαρχία Shirataki όπου ο καιρός τον χειμώνα ήταν ιδιαίτερα κρύος. Η πρωινή του εκπαίδευση ξεκινούσε με  ασκήσεις με ξύλινο ομοίωμα σπαθιού ενώ τις πολύ κρύες και χιονισμένες ημέρες ο Sokaku κλείδωνε τον Tokimune έξω από το σπίτι δίνοντας του μόνο ένα πριόνι. Μην έχοντας άλλη επιλογή ο Tokimune και προκειμένου να διατηρήσει τη θερμοκρασία του σώματός του έκοβε ασταμάτητα με το πριόνι κλαδιά δέντρων.

Η ευθύνη του Tokimune προς την οικογένειά του αυξήθηκε όταν μετά από τον τραγικό χαμό της μητέρας του στα 1930 (συνεπεία πυρκαγιάς σε έναν δημόσιο κινηματογράφο), καλέστηκε να αναλάβει την προσοχή και στήριξη των λοιπών αδελφών του. Παράλληλα όμως με αυτό του τον ρόλο δεν έπαψε να εκπαιδεύεται σκληρά δίπλα στον πατέρα του προετοιμαζόμενος για την ανάληψη της Αρχηγίας της “οικογένειας”. Στην ηλικία των δεκαπέντε (15) ο Tokimune -σύμφωνα με τον Sokaku- ήταν ήδη ένας ολοκληρωμένος Δάσκαλος και μπορούσε να αντιμετωπίσει μεγαλύτερους σε ηλικία και έμπειρους Δασκάλους άλλης πολεμικής τέχνης.

Με την έκρηξη του πολέμου Ιαπωνίας- Κίνας ο Tokimune καλέστηκε να υπηρετήσει στον Στρατό Ξηράς (Δυνάμεις Στρατονομίας). Με την αναχώρησή του για το μέτωπο, άφησε τις προσωπικές σημειώσεις του Takeda Sokaku στον επίσης σημαντικό μαθητή του Sokaku, Yukiyoshi Sagawa. Η προσφορά του στις δυνάμεις συλλήψεως εγκληματιών τιμήθηκε με αρκετά μετάλλια από την Υπηρεσία ενώ με την απόλυσή του από τις τάξεις του Στρατού διορίστηκε στην εταιρεία αλιείαςYamada όπου και παρέμεινε έως την συνταξιοδότησή του στα 1976.

Το 1953 ίδρυσε το Daitokan dojo το οποίο και ήταν η έδρα του “Αρχηγείου” (Hombu dojo) έως τον θάνατό του. Το σημαντικότερο έργο του Tokimune sensei προς το Daito-Ryu ήταν η κωδικοποίηση της εκπαίδευσης (hiden mokuroku -ikkajo, nikajo, sankajo, yonkajo, gokajo-, κλπ). Παράλληλα υιοθέτησε τον τίτλο του SOKE. Έχει γραφεί ότι ο Tokimune ποτέ δεν παρέλειψε την πρωινή του εκπαίδευση έως τα γεράματά του πριν την είσοδό του στο νοσοκομείο όπου και παρέμεινε επί ένα σχεδόν έτος πριν τον θάνατό του. Υπήρξε αφάνταστα ευγενικός άνδρας και συνήθισε όποτε μιλούσε για άλλους Δασκάλους (μαθητές του Sokaku) να χρησιμοποιεί τα καλύτερα κοσμητικά επίθετα και να επαινεί το έργο τους σε σημείο που τους παρουσίασε ως τους μοναδικούς Δασκάλους στην Ιαπωνία. Ποτέ δεν επέκρινε άλλους οποιαδήποτε πολεμική τέχνη και αν εκπροσωπούσαν. Το 1943 διαδέχθηκε τον Sokaku σύμφωνα με τα ισχύοντα στις “οικογένειες πολεμικών τεχνών” όπου η διαδοχή θα περνούσε υποχρεωτικά μόνο μέσα από την “αλυσίδα αίματος”.

Ο Tokimune Takeda SOKE δίδαξε με τη σειρά του αρκετούς μαθητές οι οποίοι είτε παρέμειναν στον “κορμό” του Daito-Ryu είτε προσχώρησαν σε άλλους κλάδους που δημιουργήθηκαν. Από τον γάμο του δεν απέκτησε ποτέ γιο παρά δύο κόρες, την Kyoko Oshima και την Nobuko Yokoyama από τις οποίες βέβαια απέκτησε εγγόνια τα οποία όμως δεν συνέχισαν το Daito-Ryu. Πέθανε το 1993 ύστερα από ταλαιπωρία ενός έτους σε νοσοκομείο.

ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΟΥ DAITO-RYU

Σε επίσημη συνάντηση που διοργανώθηκε το 1992 και στην οποία συμμετείχαν οι κεφαλές των dojo που ήταν συνδεδεμένα με τον κύριο κεντρικό κλάδο Daito-Ryu, υπήρξε ανακοίνωση από την οικογένεια Takeda ότι η  δεύτερη κόρη του Tokimune (Nobuko Yokoyama) να αναλάβει την διοίκηση της “οικογένειας”. Παράλληλα με αυτό, ο νεότερος αδελφός του Tokimune, Munemitsu αυτο-ανακυρήχθηκε SOKE και απέστειλε επιστολές στους κλάδους Daito-ryu ενημερώνοντας τους για την εξέλιξη καλώντας τους να προσχωρήσουν σε νέα Οργάνωση υπό τον ίδιο ως κεφαλή. Αν και βρήκε κάποιους υποστηρικτές εντούτοις η οργάνωσή του δεν έμελε να προχωρήσει. Ο ίδιος πέθανε το 1999.

Μία άλλη ομάδα από υψηλόβαθμους μαθητές του  Tokimune (τα ονόματα των οποίων είναι γνωστά)απέστειλαν επιστολή στον ίδιο (ενώσω αυτός νοσηλευόταν στο νοσοκομείο) και του ανακοίνωσαν ότι αποσχίζονταν και στο εξής θα ανακηρύσσονταν ως ο κεντρικός κλάδος Daito-Ryu. Μερικά dojo προσχώρησαν και σε αυτή την κίνηση. Η Οργάνωση αυτή υπάρχει ακόμα και σήμερα και τα μέλη της ισχυρίζονται ότι κατέχουν  το Honbu dojo του Daito-Ryu.

Παράλληλα με αυτές τις κινήσεις υπήρξαν και άλλες οι οποίες απέβλεπαν στη δημιουργία τετελεσμένου προς τον Tokimune Takeda με σκοπό την ανάληψη της Αρχηγίας της “οικογένειας” Daito-Ryu. Το γεγονός όμως ότι ο Tokimune όσο ήταν εν ζωή δεν όρισε “συνεχιστή” και φυσικά δεν αναγνώρισε κανέναν κλάδο αναιρεί αυτόματα οποιοδήποτε ισχυρισμό για κάτι τέτοιο.

Ο Tokimune sensei είχε δώσει τον τίτλο kyoju-dairi μόνο σε δύο υψηλόβαθμους εκπαιδευτές. Τον Shimpachi Suzuki και τον Kondo Katsuyuki (ο Suzuki ονομάστηκε kyoju-dairi νωρίτερα από τον Kondo αλλά μετά τον θάνατό του ο μόνος που απέμεινε ήταν ο Kondo). Ο Tokimune sensei ο οποίος είχε ήδη χρήσει τον Kondo katsuyuki ως soke-dairi και menkyo-kaiden από το 1988, συνήθιζε να τον έχει πάντα στο πλευρό του σε όλες τις επισκέψεις και εκπαιδεύσεις του. Ο Kondo είχε αφιερώσει τη ζωή του στο Daito-Ryu. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, ο Tokimune sensei (μέσα από το νοσοκομείο) ζήτησε από τον Kondo να αναλάβει προσωπικά την εκπαίδευση των δύο εγγονών του, έτσι ώστε να προετοιμαστεί ο επόμενος SOKE ο οποίος και θα αναλάμβανε την Αρχηγεία όταν θα ερχόταν η ώρα. Ο Kondo sensei τήρησε τον λόγο του αλλά κανένας από τους δύο εγγονούς του Tokimune sensei δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του Daito-Ryu και έτσι η προσπάθεια εγκαταλείφθηκε.

KONDO KATSUYUKI SENSEI

Το 1994 (έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Tokimune sensei) πραγματοποιήθηκε μία σύσκεψη μεταξύ των επικεφαλής των κλάδων και των dojo που παρέμειναν προσκολλημένοι στο κεντρικό Daito-Ryu. Δεδομένου ότι την Αρχηγεία είχε αναλάβει προσωρινά η δεύτερη κόρη του Tokimune (Nobuko Yokoyama), έπρεπε να ληφθεί η τελική απόφαση για τον διορισμό του επόμενου Honbu-cho. Λαμβάνοντας υπόψη τους τίτλους που είχε απονέμει ο Tokimune sensei στον Kondo katsuyuki, την εμπιστοσύνη που του είχε δείξει με την ανάληψη της εκπαίδευσης των εγγονών του, την απουσία οποιουδήποτε άλλου με τις ίδιες ιδιότητες/εμπειρία και ικανότητες, αποφασίστηκε όπως ο Kondo sensei να είναι ο επόμενος Honbu-cho και να ηγηθεί του κεντρικού κλάδου Daito-Ryu.

Γεννήθηκε το 1945 στο Τόκιο. Ως έφηβος ακόμα ξεκίνησε την εκπαίδευσή του στο Daito-Ryu Aiki-Jujutsu κάτω από τις οδηγίες του Tsunejiro Hosono sensei (από τους πρώτους υψηλόβαθμους μαθητές του Sokaku sensei) και αργότερα του Kotaro Yoshida sensei. Με την απαραίτητη σύσταση του δεύτερου ο Kondo sensei ξεκίνησε από το 1961 να επισκέπτεται το dojo του Takeda Tokimune στην επαρχία Hokkaido. Από το 1966 έγινε προσωπικός μαθητής του Tokimune sensei ο οποίος και επισκέφθηκε αρκετές φορές το Τόκιο για να διδάξει προσκεκλημένος του Kondo sensei ο οποίος και παρέμεινε πιστός μαθητής του για 32 σχεδόν χρόνια.

Από το 1970 έως το 1973 ο Kondo sensei μαθήτευσε δίπλα στον Takuma Hisa sensei, στον Kodo Horikawa sensei και στον Kakuyoshi Yamamoto sensei. Παράλληλα η προσωπικότητά του αναγνωρίστηκε από μεγάλους δασκάλους του aikido (Doshu Kisshomaru Ueshiba, Gozo Shioda-Yoshinkan aikido, Sadateru Arikawa, Sogen Omori Roshi, κα).

Ο Tokimune sensei διαπίστευσε με kyoju dairi τον Kondo sensei το 1974. Το 1988 του παρέδωσε menkyo kaiden μαζί με τον τίτλο SOKE Dairi (εκπρόσωπος του Αρχηγού Οικογένειας). Ο Kondo sensei ίδρυσε το Shimbukan dojo στο Τόκιο το οποίο είναι και η έδρα του Daito-Ryu Aiki-Jujutsu μετά τον θάνατο του Tokimune Takeda.

Ο Kondo katsuyuki sensei αποτελεί αναμφισβήτητα κεντρική μορφή στο “δέντρο” του Daito-Ryu με Παγκόσμια αναγνωσιμότητα όχι μόνο στον ευρύτερο χώρο του aiki-jujutsu αλλά και στις υπόλοιπες παραδοσιακές Γιαπωνέζικες πολεμικές τέχνες. Ο κλάδος Daito-Ryu Organization τον οποίο και ηγείται είναι αναγνωρισμένος από την Ιαπωνική Ομοσπονδία Παραδοσιακών Πολεμικών Τεχνών η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού/Γραμματείας Πολιτισμού Ιαπωνίας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πολλοί συγγραφείς και κινηματογραφικοί παραγωγοί, θεωρούν τον Kondo sensei μία από τις “εν ζωή πηγές της πραγματικής έννοιας του aiki”.

Να σημειωθεί τέλος ότι διδάσκει προσωπικά ο ίδιος ανελλιπώς τους μαθητές του τόσο στο προσωπικό του dojo (Τόκιο) όσο και σε ειδικά σεμινάρια στην Ιαπωνία αλλά και στην Ευρώπη, Αμερική και Ασία.    Σήμερα υπάρχουν αρκετά ανεξάρτητα dojo σε όλη την Ιαπωνία τα οποία ισχυρίζονται ότι έχουν την συνέχεια του Daito-Ryu (διατηρώντας μάλιστα και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το συνθετικό Daito-Ryu στην επωνυμία τους). Μόνο ο Kondo Katsuyuki sensei έχει τη δικαιοδοσία και την αρμοδιότητα να ηγείται του κεντρικού κλάδου Daito-Ryu Aiki-Jujutsu της Daito-Ryu Aiki-Jujutsu Organization.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *