3ο Παγκόσμιο World Butoku Sai (Dai Nippon Butoku Kai)

Στο όμορφο Κιότο από 24 έως 30 Απριλίου 2008 πραγματοποιήθηκε το 3ο World ButokuSai (WBS) το οποίο διεξάγεται κάθε 4 χρόνια στην έδρα της DaiNippon ButokuKai (DNBK) το φημισμένο butokuden.

Στην διοργάνωση έλαβαν μέρος εθνικές αποστολές από 40 και πλέον χώρες με ομάδες όλων των παραδοσιακών πολεμικών τεχνών (jujitsu, judo, karate, iaido, aikido, aikijujutsu, kobudo, kendo, κα) οι οποίες για 2 ημέρες εκπαιδεύτηκαν από υψηλόβαθμους Ιάπωνες δασκάλους ενώ στις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν επιδείξεις από όλους τους συμμετέχοντες καθώς και από μεγάλο αριθμό σχολών παραδοσιακών πολεμικών τεχνών της ευρύτερης περιοχής του Κιότο και της Osaka.

Να σημειωθεί ότι το πρωτόκολλο ήταν ιδιαίτερα υψηλό με την παρουσία του Κυβερνήτη (Sosai) της Οργάνωσης Πρίγκιπα Higashi Fushimi JIGO, λοιπών αξιωματούχων όπως ο Νομάρχης της Επαρχίας Κιότο, o Δήμαρχος του Κιότο καθώς και των μεγαλύτερων Ιαπώνων δασκάλων των παραδοσιακών πολεμικών τεχνών.

Η αντιπροσωπεία του Συνδέσμου συμμετείχε σε όλες τις δράσεις, εκπαιδεύσεις και επιδείξεις της διοργάνωσης αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες.