ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ IAI-KENPO

Επέστρεψε από την Ιαπωνία ύστερα από παραμονή ο Τεχνικός Διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Ιαπωνικών Πολεμικών Τεχνών κ. Καρυπίδης Κων/νος ο οποίος μετέβη για εκπαίδευση στο Enshin-Ryu iai-suemonogiri-kempo και στο Daito-ryu Aiki-jujutsu.

Το εκπαιδευτικό αυτό ταξίδι εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Συνδέσμου ο οποίος διοργανώνει συχνά προκειμένου να υλοποιούνται προγράμματα εκπαιδεύσεων δίπλα σε σημαντικούς Δασκάλους των παραδοσιακών koryu bugei για την βελτίωση των γνώσεων (Daito-Ryu, Yanagi-Ryu, Enshin-Ryu, Kukishin-Ryu-Bujutsu, Koden-Enshin-Ryu, Tenshin-Hyo-Ho-kukamishinryu, Kukishin-Ryu, κα).

Η γνώση αυτή στη συνέχεια ενσωματώνεται στα προγράμματα του Ελληνικού Συνδέσμου Ιαπωνικών Πολεμικών Τεχνών και παρέχεται στα μέλη και στους συνεργάτες προσφέροντας έτσι υψηλού επιπέδου εκπαίδευση.

Στο πρόσφατο εκπαιδευτικό ταξίδι του στην Ιαπωνία ο κ. Καρυπίδης  έγινε δεκτός ως kari-deshi στο dojo του TANAKA Fumon (4ου soke  Koden Enshinryu Hyo-Ho, 19ου soke Tenshin Hyo-Ho-Sohden Kukamishinryu, 19ου soke Kukishin-Ryu Bo-Jutsu) και Προέδρου της Nippon Koden Fuhshi Musoukai.

Στο ταξίδι συμμετείχε και ο μαθητής του Συνδέσμου κος. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Νικόλαος ο οποίος και παρακολούθησε το σύνολο των εκπαιδεύσεων.