Σεμινάριο Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ)

Σε συνεργασία με την Ομάδα Διάσωσης Θεσσαλονίκης, διοργανώθηκε ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο που αφορούσε στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στο οποίο έλαβαν μέρος όλοι οι εκπαιδευτές του Συνδέσμου καθώς επίσης και μέλη της Ομάδας Διάσωσης Ν. Ροδόπης.

 

Τα διδαχθέντα αντικείμενα ήταν χρήσιμα για όλους τους εκπαιδευτές του Συνδέσμου οι οποίοι εκ της φύσεως της δραστηριότητας τους οφείλουν να είναι εκπαιδευμένοι όχι μόνο στην  Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση αλλά και σε μία σειρά εξειδικευμένων θεμάτων (αθλητική τραυματολογία, κλπ) σεβόμενοι τον σοβαρό ρόλο που έχουν επωμιστεί σε σχέση με τους μαθητές/εκπαιδευόμενους τους.

 

Ο Σύνδεσμος (όπως έχει λεχθεί) αντιλαμβανόμενος όλα αυτά και σε στενή συνεργασία με αναγνωρισμένους Φορείς διοργανώνει διαρκώς παρόμοιες εκπαιδεύσεις διευρύνοντας διαρκώς τους ορίζοντες εκπαιδευτών και των μαθητών.