Σακαβάλας Δημητριος (εκπτης Συλλόγου Βόλου)

10Ο κ. Σακαβάλας Δημήτριος ξεκίνησε την εκπαίδευση του στις πολεμικές τέχνες το 2009 ως ακόλουθος του Ελληνικού Συνδέσμου Ιαπωνικών Πολεμικών Τεχνών.

Μέσα από τη διαρκή και τακτική του εκπαίδευση στο Daito-Ryu Aiki-jujutsu τιμήθηκε με τον βαθμό shodan ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με την ολοκλήρωση των κύκλων εκπαίδευσης.

Παράλληλα όμως παρακολούθησε σειρά σεμιναρίων ειδίκευσης διευρύνοντας τους ορίζοντες του ως εκπαιδευτής και το 2013 μαζί με μία ομάδα «πυρήνων» ενεργοποίησε τον ΑΣ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΒΟΛΟΥ (Volos Koryu Bugei Dojo) όπου μέχρι σήμερα παρέχει τις οδηγίες/κατευθύνσεις του.

Έχει λάβει εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ (CPR) και είναι ενεργό μέλος της Τεχνικής Επιτροπής του Συνδέσμου.