Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων 2017


Σεπτέμβριος 2017

-1ο 10ήμερο: Έναρξη εκπαιδευτικής περιόδου 2017-2018 (αφορά όλους τους συνεργαζόμενους συλλόγους)

– 3o 10ήμερο: Σεμινάριο εφαρμοσμένης κινησιολογίας aikiΟκτώβριος 2017

1ο 10ήμερο: Σεμινάριο Δασκάλων Συνδέσμου και Α’ Αξιολόγηση Δασκάλων και βαθμοφόρων Συνδέσμου με ζώνη από 2ο DAN και άνω (όλοι οι συνεργαζόμενοι Σύλλογοι)


Νοέμβριος 2017

– 2o 10ήμερο: Έναρξη Γ’ εξεταστικής περιόδου (όλες οι βαθμίδες ζωνών-όλα τα συστήματα-όλοι οι συνεργαζόμενοι σύλλογοι)

– 2o 10ήμερο: Σεμινάριο iaijutsuΔεκέμβριος 2017

– 1ο 10ήμερο: Σεμινάριο Δασκάλων Συνδέσμου και Β’ Αξιολόγηση Δασκάλων και βαθμοφόρων Συνδέσμου με ζώνη από 2ο DAN και άνω (όλοι οι συνεργαζόμενοι Σύλλογοι)

– 20 Δεκ: Ολοκλήρωση Γ’ εξεταστικής περιόδου- Απονομές (όλες οι βαθμίδες ζωνών-όλα τα συστήματα-όλοι οι συνεργαζόμενοι σύλλογοι)