Μπαμπαλού Κατερίνα (υπεύθυνη Παραρτήματος Ν.Περάμου-Αττικής)

υπεύθυνη Συλλόγου Ν.Περάμου-Αττικής
υπεύθυνη Συλλόγου Ν.Περάμου-Αττικής

Η υπεύθυνη του Συλλόγου κα. Μπαμπαλού Κατερίνα έχει ήδη διαγράψει μία πορεία στο χώρο των πολεμικών τεχνών και του fitness γενικότερα έχοντας ξεκινήσει την άσκηση της από πολύ μικρή ηλικία. Ασχολήθηκε με το karate (shotokan) όπου κατέκτησε τη μαύρη ζώνη/1ο dan καθώς επίσης με το fitness (απόφοιτη ιδιωτικής σχολής School of Fitness & Aerobics) και με το taebo. Σε όλα αυτά τα χρόνια παρακολούθησε σειρά ειδικών σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό κερδίζοντας πολύτιμη εμπειρία και γνώσεις.

Η επαφή της με το DaitoRyu Aiki-Jujutsu ξεκίνησε το 2005 δίπλα στον Τεχνικό Διευθυντή του Συνδέσμου Shihan κ. Καρυπίδη ως μέλος της Κεντρικής Σχολής του Συνδέσμου. Συμμετείχε σε σειρά ειδικών εκπαιδεύσεων, τεχνικών (τακτικών και έκτακτων) σεμιναρίων και συμμετείχε ανελλιπώς σε όλες τις ετήσιες τακτικές δραστηριότητες του Συνδέσμου.

2

Ίδρυσε τον ΑΣ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ/ΜΕΓ.ΠΕΥΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ο οποίος είναι πλέον αναγνωρισμένος σύλλογος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ και της ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (Dai Nippon Butoku Kai). Οι δραστηριότητες του Συλλόγου περιλαμβάνουν DaitoRyu Aikijujutsu καθώς και αγωνιστικό nunchaku και τον συντονισμό έχει προσωπικά η ίδια.