ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

HEKOBAΤο Κεντρικό dojo του Συνδέσμου (από ιδρύσεως του) βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη και αποτελεί το σημείο αναφοράς της Οργάνωσης. Στην έδρα διδάσκονται Daito-Ryu Aiki-Jujutsu, Enshin-Ryu iai-suemonogiri-kenpo/ iaijutsu, αγωνιστικό nunchaku, και Μέθοδοι Ελέγχου Ασφάλειας & Προστασίας (ΜΕΑΠ). Υπεύθυνος εκπαιδεύσεως όλων των τμημάτων είναι ο Τεχνικός Δντης του Συνδέσμου κ. Καρυπίδης Κων/νος (shihan) με την συνεργασία ανάλογων βαθμοφόρων/βοηθών.

Παράλληλα, σε ετήσια βάση διοργανώνονται σεμινάρια τόσο τακτικά όσο και μη προγραμματισμένα, τα οποία καλύπτουν πλήρεις κύκλους εκπαίδευσης των παραπάνω τεχνών. Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται σε μέλη του Συνδέσμου αλλά και σε λοιπά τρίτα πρόσωπα άλλων πολεμικών τεχνών τα οποία επιθυμούν να ενταχθούν στην ειδική κατηγορία εκπαιδευομένων της Οργάνωσης.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εκπαιδεύσεων για την χρονική περίοδο 2016-2017 είναι όπως παρακάτω (πατήστε στην αντίστοιχη ημέρα…)


Δευτέρα

(20:00-20:50)   Παιδικό τμήμα
(20:50-21:45)   Aiki-Jujutsu Ενηλίκων (Τμήμα Α’)
(21:45-22:30)   Aiki-Jujutsu Ενηλίκων (Τμήμα Β’)

Τρίτη

(21:00-22:00) iai-suemonogiri-kenpo / iaijutsu

Τετάρτη

(20:00-20:50)   Παιδικό τμήμα
(20:50-21:45)   Aiki-Jujutsu Ενηλίκων (Τμήμα Α’)
(21:45-22:30)   Aiki-Jujutsu Ενηλίκων (Τμήμα Β’)

Πέμπτη

(21:00-22:00) iai-suemonogiri-kenpo / iai-jutsu

Παρασκευή

(20:00-20:50)   Παιδικό τμήμα
(20:50-22:20)   Martial Body Fitness (προχωρημένοι)

Σάββατο-Κυριακή

Μέθοδοι Ελέγχου Ασφαλείας & Προστασίας (ΜΕΑΠ)
Martial Body Fitness (Ειδικό γυναικείο τμήμα- αρχάριοι)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας...

[vc_contacts address=”Κλειστό γυμναστήριο Α’ Δημοτικού Σχολείου Αλεξ/πολης” phone=”697-3013303″ email=”info@hekoba.org”]