Εκπ/ση

Καλώς ήλθατε στην σελίδα του Συνδέσμου σχετικά με τα αντικείμενα της ύλης εκπαίδευσης του Daito-Ryu Aiki-jujutsu, του Enshin-Ryu iai-jutsu και των Μεθόδων Ελέγχου-Άμυνας & Προστασίας (ΜΕΑΠ).

Η σελίδα αυτή απευθύνεται στους εκπαιδευτές του Συνδέσμου καθώς επίσης και σε Yudansha (κατόχους βαθμού DAN)- απαιτούνται κωδικοί εισόδου…

Επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο (link)….