Απονομή βαθμών YUDANSHA

Με την τήρηση του προβλεπόμενου διαδικαστικού έγινε η απονομή βαθμών YUDANSHA σε μέλη της Κεντρικής Σχολής του Συνδέσμου.

Να σημειωθεί ότι οι προαχθέντες στον βαθμό shodan είχαν ήδη υπογράψει ενώπιον όλου του Συνδέσμου την «δέσμευση» που προβλέπεται στις παραδοσιακές σχολές Koryū Būgei (emieroku).

Η απονομή έγινε από τον Τεχνικό Διευθυντή Shihan Καρυπίδη Κων/νο και οι προαχθέντες ήταν οι παρακάτω (με αλφαβητική σειρά):

Αβλαστιμίδης Θεόδωρος Shodan/ Daito-Ryu Aikijujutsu Καρυδάς Άγγελος Shodan/ Daito-Ryu Aikijujutsu
Αγγελούδης Μιχάλης Shodan/ Daito-Ryu Aikijujutsu Παπαγεωργίου Κων/νος Sandan/ Daito-Ryu Aikijujutsu
Αντωνόπουλος Ανδρέας Sandan/ Daito-Ryu Aikijujutsu Περβολαράκης Ιωάννης Shodan/ Daito-Ryu Aikijujutsu
Αχυρκίδης Πέτρος Shodan/ Daito-Ryu Aikijujutsu Τρικιώνης Στέφανος Shodan/ Daito-Ryu Aikijujutsu
Καγκελίδης Δημήτριος Shodan/ Enshin-Ryu iaido
Τσιλιγκαρίδης Κων/νος Shodan/ Daito-Ryu Aikijujutsu